Sportsevent

Copenhagen Event Company har erfaring med at hverve og afvikle nationale og internationale sportsbegivenheder i Danmark.

Vi arbejder tæt med forbundene om at tiltrække nationale og internationale sportsbegivenheder til Danmark. Vi fungerer ofte som bindeled mellem arrangøren og værtsbyen. Vi sørger for formidlingen af kontakter, yder bistand, og hjælper med at give arrangørerne et overblik over de mange faciliteter, som de enkelte værtsbyer råder over. Desuden deltager vi i planlægningen og afviklingen af arrangementerne.

Vi er et full service logistik og komplet event management bureau.

Internationale sports- og kulturevents er med til at brande Danmark og tiltrække internationale turister til Danmark.

Hver event har sit eget DNA og sit eget formål. Nogle events har fokus på at skabe international turismeomsætning og på at brande Danmark internationalt. Andre har fokus på forankring, tilknytning og merværdi for et lokalsamfund og andre igen, på at skabe interesse for en idrætsgren, et kulturfænomen eller et produkt.

Events, store som små, nationale som internationale, bidrager på forskellig vis til den samlede sociale, kulturelle og økonomiske værdiskabelse i den moderne oplevelsesøkonomi. Det er i det lys, at målsætningerne for et event fastlægges og efterfølgende evalueres. Vi anbefaler, at der allerede i planlægningsfasen fastlægges målsætninger omkring eventens succes.

Derfor er det godt at have Copenhagen Event Company med på sidelinjen – “Vi ved, hvad det drejer sig om både sportsligt og praktisk”.

Læs mere om konferencer.

Cases

Nedenfor findes en samling udvalgte cases, som du er velkommen til at kigge nærmere på.
Søger du en særlig kompetence eller ønsker du at få en case uddybet, er du mere end velkommen til at kontakte os for mere information eller et oplæg på en løsning skræddersyet til jer.