Copenhagen Event Companys bæredygtighedsindsats: I kapløb for (mere) ansvarlige events

 

Hos Copenhagen Event Company tager vi ansvar for vores events. Som medlem af FN’s globale program, Race to Zero*, har vi forpligtiget os til at halvere vores drivhusgasudledning inden 2030 og blive net neutrale senest i 2050. Det betyder også, at vi kan levere CO2-regnskaber på dine events og konferencer. Copenhagen Event Company arbejder med bæredygtighed på mange niveauer og er derfor også din partner, når du vil holde en mere bæredygtig event eller en ditto kongres eller konference.

Skal dine event også være en del af den grønne dagsorden?

Eventbranchen samler mennesker og faciliterer oplevelser og læring. Samtidig sætter branchens et stort klimaaftryk.

For at påvirke branchen positivt, har vi indledt et strategisk bæredygtighedsarbejde. Både i vores egen drift og – på sigt – i alle typer events. Ved at anlysere hver enkelt events udfordringer og muligheder, skræddersyer vi realiserbare løsninger med fokus på strategiske og målbare initiativer.

Når du henvender dig, kan du være sikker på, at du ikke alene kommer på forkant med kommende krav og lovgivninger, men også samtidig nyder godt af vores store erfaring.

Du kan bl.a. få hjælp med:

Nye muligheder – samme virksomhed

Copenhagen Event Company motiveres af at tage ansvar. Ansvar for vores omgivelser, men i lige så høj grad et ansvar for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra kunder og leverandører. Både dem, der har forpligtiget sig til Race to Zero, og dem, som på anden måde ønsker at arbejde strategisk med bæredygtighed. Vi vil være på forkant med krav og lovgivninger, der træder kraft i de kommende år (fx afrapportering af CO2-aftryk), hvorfor vi også har opkvalificeret vores team med en bæredygtighedskonsulent fra 1. januar 2023.

Følg vores udvikling

Som Race to Zero medlem, i regi af SME Climate Hub, er vi forpligtigede til årligt at registrere vores fremskridt ved blandt andet at måle vores drivhusgasudledning via Normative Business Carbon Calculator samt indrapportere vores fremskridt til  UNFCCC. Læs mere om Race to Zero-programmet, målinger og krav på SMECLIMATEHUB.ORG. Vi har desuden besluttet at implementere den eneste globalt anerkendte bæredygtighedsstandard for event- og mødebranchen, ISO 20121. I processen udfordrer vi vores levenrandører, optimerer vores drift og arbejder tæt med vores kunder, for at fremme den bæredygtige omstilling.

Om Race to Zero

*Race to Zero er FN’s globale initiativ, der samler ikke-statslige aktører – herunder virksomheder, byer, regioner, finans- og uddannelsesinstitutioner – for at sikre, at Parisaftalens mål nås, og for at skabe bæredygtig vækst med anstændige job samt at fremme lokalmiljø og biodiversitet. Race to Zero er den eneste globalt anerkendte fællesindsats mod net zero og tæller for nuværende over 11.000 aktører – heriblandt Mærsk, Toyota Material Handling Europe og Københavns Kommune i regi af C40-deklerationen.