Copenhagen Event Companys bæredygtighedsindsats: I kapløb for (mere) ansvarlige events

 

Hos Copenhagen Event Company tager vi ansvar for vores events. Som medlem af FN’s globale program, Race to Zero, har vi forpligtiget os til at halvere vores drivhusgasudledning inden 2030 og blive net neutrale senest i 2050. Det betyder også, at vi kan levere CO2-regnskaber på dine events og konferencer. Copenhagen Event Company arbejder med bæredygtighed på mange niveauer og er derfor også din partner, når du vil holde en mere bæredygtig event eller en ditto kongres eller konference.

Du kan bl.a. få hjælp med:

Nye muligheder – samme virksomhed

Når Copenhagen Event Company stiler mod mere bæredygtige events, motiveres vi af at tage ansvar. Ansvar for vores omgivelser, men i lige så høj grad et ansvar for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra kunder og leverandører. Både dem, der har forpligtiget sig til Race to Zero, og dem, som på anden måde ønsker at arbejde strategisk med bæredygtighed. Vi vil være på forkant med krav og lovgivninger, der træder kraft i de kommende år (fx afrapportering af CO2-aftryk), hvorfor vi også har opkvalificeret vores team med en bæredygtighedskonsulent fra 1. januar 2023.

Følg vores udvikling

Som Race to Zero medlem, i regi af SME Climate Hub, er vi forpligtigede til årligt at registrere vores fremskridt ved blandt andet at måle vores drivhusgasudledning via Normative Business Carbon Calculator samt indrapportere vores fremskridt til  UNFCCC. Læs mere om Race to Zero-programmet, målinger og krav på SMECLIMATEHUB.ORG.

Om Race to Zero

Race to Zero er FN’s globale initiativ, der samler ikke-statslige aktører – herunder virksomheder, byer, regioner, finans- og uddannelsesinstitutioner – for at sikre, at Parisaftalens mål nås, og for at skabe bæredygtig vækst med anstændige job samt at fremme lokalmiljø og biodiversitet. Race to Zero er den eneste globalt anerkendte fællesindsats mod net zero og tæller for nuværende over 11.000 aktører – heriblandt Mærsk, Toyota Material Handling Europe og Københavns Kommune i regi af C40-deklerationen.

Skal dine event også blive en del af den grønne dagsorden?

Bæredygtighed og grøn omtanke er ikke kun forbeholdt andre brancher. Også eventbranchen må bidrage. Det er vigtigt at have bæredygtige tiltag medtænkt i sin eventplanlægning og eventledelse – også i praksis!

At tilføje et “grønt” komponent til din begivenhed kan være en god måde at reducere dit CO2-aftryk på, mens du stadig er vært for et godt arrangement. Ved at træffe bevidste valg, som f.eks. at bruge mere bæredygtige materialer, mindske energiforbruget og bruge vedvarende energikilder mv. kan du være med til at efterlade verden som et bedre sted.

Det er ikke kun en vindende branding strategi, men også en økonomiske fordel. Som erfarent eventbureau kan vi hjælpe dig med at gøre dine arrangementer mere bæredygtige. På den måde kan du efterleve og bidrage til Race to Zero-kravene, men også få en god og etisk forretning ud af det.