Copenhagen Event Company på vej mod net zero

Vi er godt nok stolte over, at Copenhagen Event Company har fået omtale i FN’s netop lancerede Race to Zero-håndbog, som er sendt ud til over 11.000 Race to Zero-partnere for at inspirere til, hvordan man bl.a. engagerer flere private aktører til at deltage i kapløbet mod net zero. For de uindviede er Race to Zero FN’s globale initiativ for at nå Parisaftalens mål, og vi i Copenhagen Event Company har været med siden januar 2023.

I håndbogen står der bl.a., at “Copenhagen Event Company, a Danish event planning company, have spent strategic planning time considering to what extent the Race To Zero commitment calls for rethinking the business model of the company itself in an awareness of the fact that events are part of a polluting industry.” (The 5th P (Persuade) Handbook, s. 77).Og det er ganske rigtigt, at vi nøje har overvejet, hvordan vi som eventvirksomhed arbejder med bæredygtighed. Møde- og eventbranchen har nemlig en indbygget udfordring, når det kommer til klimaaftryk: Den sviner. Samtidig har branchen et anseeligt potentiale for at sætte et positivt aftryk på både deltagere og destination – socialt, politisk, økonomisk og ikke mindst i deltagernes efterfølgende handlemønstre.

Ingen perfekte løsninger

I den perfekte verden ville det være optimalt at adressere CO2-problematikken med en strømlinet, simpel plan med en indbygget tjekliste, men hver event er forskellig – størrelse, geografisk placering, formål og målgruppe varierer – hvorfor der skal tænkes lidt anderledes. Det betyder også, at vi i arbejdet med Race to Zero har brugt kræfter på at genoverveje hele vores forretningsmodel, og hvordan vi arbejder med bæredygtighed i en branche, der sætter både et positivt og negativt aftryk. 

Vi KAN gøre en forskel, og nogle af de ressourcer, der er til rådighed, hjælper os med at komme videre med initiativer (fx Race to Zero og ISO 20121), der skal vende vores negative klimaaftryk til et positivt aftryk på vores omverden.

Events kan være en løftestang for positiv forandring, og ved at dele din læring fra afholdte events, lægge politisk pres, engagere leverandører og samarbejdspartnere og undervise deltagere i best practice, kan vi komme rigtig langt.

Du finder os på side 77

Mangler du til inspiration til, hvordan du kan gøre din event mere bæredygtig? Kontakt os hør mere – de bedste løsninger laver vi i fællesskab.

Om Race to Zero:

Du kender sikkert Parisaftalen (den, som drejer sig om begrænsning af udledning af drivhusgasser frem mod net zero, underskrevet af 195 lande). Race to Zero er FN’s globale initiativ, der samler ikke-statslige aktører – herunder virksomheder, byer, regioner, finans- og uddannelsesinstitutioner – for at sikre, at Parisaftalens mål nås, og for at skabe bæredygtig vækst med anstændige job samt at fremme lokalmiljø og biodiversitet. Race to Zero er den eneste globalt anerkendte fællesindsats mod net zero og tæller for nuværende over 11.000 aktører – heriblandt Mærsk, Toyota Material Handling Europe og Københavns Kommune i regi af C40-deklerationen. Copenhagen Event Company har været Race to Zero-partner siden januar 2023.

Håndbogen: 

Vejleder ikke-statslige aktører i, hvordan de kan overbevise og påvirke andre til at deltage i bestræbelserne på at nå net zero-emissionsmål. Håndbogen giver værktøjer, strategier og best practices til at styrke måden man advokerer på og skaber politisk opbakning til net zero-initiativer. Den understreger vigtigheden af at formidle budskaber på en effektiv og overbevisende måde for at opnå bredere deltagelse og engagement i klimaindsatsen.